View up to: June 30, 2021

Xuan Kong Flying Stars

Progressive Chart

year | month | day | hour

< 15th Jun 2021 >
< 19:00 >
SE
S
SW
E
hourdaymthyear
Jia
Jia
Jia
Xin
Xu
Wu
Wu
Chou
W
NE
N
NW